GİZLİLİK POLİTİKASI

Değerli ŞEKERCİOĞLU LOKUM ŞEKERLEME GIDA TURİZM İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Üyesi,

ŞEKERCİOĞLU LOKUM ŞEKERLEME GIDA TURİZM İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.,

müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-

posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

ŞEKERCİOĞLU LOKUM ŞEKERLEME GIDA TURİZM İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD.

ŞTİ.sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik

özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri

"sınıflandırma" çalışmalarında sadece ŞEKERCİOĞLU LOKUM ŞEKERLEME GIDA TURİZM İNŞ.

İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.bünyesinde kullanılmaktadır.

ŞEKERCİOĞLU LOKUM ŞEKERLEME GIDA TURİZM İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ., üyelik

formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü

şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de

satmamaktadır.

ŞEKERCİOĞLU LOKUM ŞEKERLEME GIDA TURİZM İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ., e-

posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği,

ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, ŞEKERCİOĞLU LOKUM ŞEKERLEME GIDA TURİZM

İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak

amacıyla ŞEKERCİOĞLU LOKUM ŞEKERLEME GIDA TURİZM İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.iş

ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve

yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda

olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece

Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere

ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin

güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde ŞEKERCİOĞLU LOKUM ŞEKERLEME

GIDA TURİZM İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında

tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin ŞEKERCİOĞLU LOKUM ŞEKERLEME

GIDA TURİZM İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında

gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Üyelerimiz, ŞEKERCİOĞLU LOKUM ŞEKERLEME GIDA TURİZM İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD.

ŞTİ.’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahiptir.

ŞEKERCİOĞLU LOKUM ŞEKERLEME GIDA TURİZM İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD.

ŞTİ.,yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan

gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması

Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen

tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Beğendiklerim listesine eklendi
Ürün karşılaştırmaya eklendi.