ÖN BİLGİLENDİRME

MADDE 1 SATICI BİLGİLERİ

MADDE 1.1 – SATICI

Ünvanı : ŞEKERCİOĞLU LOKUM ŞEKERLEME GIDA TURİZM İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi : Yıldırım, Milli Kuvvetler Cd. 45-1 A, 10010 Balıkesir Merkez/Balıkesir

Telefon : (0266) 662 11 72

İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler

Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için

sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri

ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması

Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri

gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ Ünvan : ŞEKERCİOĞLU LOKUM ŞEKERLEME GIDA TURİZM İNŞ.

İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adres : Yıldırım, Milli Kuvvetler Cd. 45-1 A, 10010 Balıkesir

Merkez/Balıkesir Telefon: (0266) 662 11 72 email : salih@sekercioglulokum.com

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ Müşteri olarak www.sekercioglulokum.com alışveriş sitesine üye olan

kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı,

marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden

oluşmaktadır.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve

ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda

gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için

ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya

gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’Ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla

10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,teslim edilecek

kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden Şekercioğlu Lokum sorumlu tutulamaz.

4.4 - Şekercioğlu Lokum, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere

uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Şekercioğlu Lokum 'a

ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi

bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Şekercioğlu Lokum ürünün

teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6-Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir

şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya

finans kuruluşun ürün bedelini Şekercioğlu Lokum 'a ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim

edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Şekercioğlu Lokum 'a gönderilmesi zorunludur. Bu

takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7-Şekercioğlu Lokum mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın

kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,

durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme

konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun

ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi

halinde ödedigi tutar 15 iş günü içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar,

garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Şekercioğlu Lokum 'a gönderilebilir, bu takdirde

kargo giderleri Şekercioğlu Lokum tarafından karşılanacaktır.

4.9- Tüketici olmayan ALICI’lar tarafından bir veya birden fazla ürüne ilişkin yapılan alımlarda sipariş

gerçekleşmiş ve tutarı ALICI’nın kredi kartından (veya diğer ödeme yöntemleri ile) alınmış olsa dahi,

SATICI herhangi bir sebep belirtmeksizin sözleşmeyi (siparişi) veya siparişten bir kısmını teslimat

gerçekleşmeden önce iptal etme hakkında sahiptir. Ödenen tutarı kredi kartına (veya hesaba)

ALICI’nın ödediği şekilde iade edebilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın ALICI’nın hesabına aktarılması

kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup, oluşabilecek gecikmelerden dolayı

SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.10- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp Şekercioğlu Lokum 'e faks veya posta yoluyla

ulaştırılmasından sonra veya www.sekercioglokum.com ilgili sözleşme onay kutusu işaretlenip sipariş

tamamlandıktan sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 -

CAYMA HAKKI ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa

tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre

içinde Şekercioğlu Lokum 'a faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde

hükümleri çercevesin de kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya

ALICI'ya teslim edilen ürünün Şekercioğlu Lokum 'a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği

ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli

ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.Siparişin iptali

istenirse siparişin onaylandığı gün saat 15.00'a kadar (0266) 662 11 72 numaralı müşteri temsilcisi

aranarak sipariş iptal edilebilir.Niteliği itibarıyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı

bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.Ayrıca,tüketicinin özel

istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale

getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme

kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı

gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın

kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade

eder.İşbusözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar

Tüketici Hakem Heyetleri ile Şekercioğlu Lokum 'un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri

yetkilidir.Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş

sayılacaktır.

Beğendiklerim listesine eklendi
Ürün karşılaştırmaya eklendi.